„Каритас“ с активно участие в изграждането на Национална мрежа за сътрудничество между организациите, работещи с бежанци

На 08. 02. 2016 г. „Каритас България“ стана домакин на срещата на неправителствените организации в България, реализиращи дейности в подкрепа на бежанци и хора, търсещи закрила. В нея взеха участие повече от шест организации, сред които „Каритас София“, Съвета на жените бежанки, Център за изследване на демографията, „Арабис“, CVS Bulgaria.

Срещата имаше организационен характер във връзка с предстоящото създаване на Национална мрежа за сътрудничество между организациите в България, активно работещи с бежанци и мигранти. Целта на подобна мрежа е да повиши комуникацията между работещите в тази сфера организации и да обедини усилията им в подкрепа на бежанците и хората, търсещи закрила в България.