Миграция, региони, развитие: влиянието на социалните и икономически политики върху мигрантите в Европа

Излезе докладът „Влиянието на социалните и икономически политики върху мигрантите в Европа“, реализиран в рамките на инициативата „Оценка на въздействието на миграцията за подобряване на интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони (MATILDE)“, част от която е и „Каритас България“.

Изданието изследва ефекта на свързаните с политиката фактори, оказващи влияние върху взаимодействието на мигрантите със социално-икономическата структура на селските и планинските райони. Анализиран е широк спектър от политики, като политика за регионално развитие, социално приобщаване, политика за социално подпомагане, териториална и демографска политика, здравеопазване, образование и обучение и под. Повечето от тези политики са насочени директно към мигрантите, докато други не са, но въпреки това, оказват влияние върху тяхното взаимодействие със социалната и икономическа структура на региона. Докладът прилага и разработва нова концепция за основополагаща икономика, включваща по-комплексна оценка на въздействието на мигрантите.

Изданието може да бъде прочетено тук (текстът е на английски език).

Инициативата MATILDE се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.