Миграция и развитие

Миграцията и въздействието й върху местното развитие на селските и планинските региони (MATILDE).

През февруари 2020 г. в гр. Болцано, Италия, бе проведено откриващо събитие на тригодишната инициатива MATILDE, изпълнявана в сътрудничество с 11 европейски академични и изследователски институции, 13 партньори в лицето на неприветствени организации, местни и регионални асоциации и общини от 10 европейски държави. Част от инициативата е и „Каритас България“.

Инициативата има за цел да проучи въздействието на миграцията върху местното развитие на селските и планинските региони, като подобри социалната и икономическа интеграция на гражданите на трети страни по тези места.

Инициативата MATILDE се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.