Миграция и устойчиво развитие

На 18 юли 2018 г. в гр. София се проведе работна среща, свързана със съвместната дейност на 12 „Каритас“ организации от Европейския континент „Миграция, взаимодействие и развитие“

Сред присъстващите бяха представители на „Каритас България“, „Каритас Русе“, „Каритас София“ и „Каритас Австрия“. Участниците обсъдиха предстоящи инициативи и текущи въпроси по тригодишната международна дейност, имаща за цел да повиши обществената осведоменост по въпросите за миграцията и устойчивото развитие.

„Миграция, взаимодействие, развитие“ се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз за образование за развитие и повишаване на осведомеността.