„Каритас“ организации от Европа се срещат в Белград по въпроси, свързани с мигрантската криза

Isabel Corthier/Caritas Belgium

Isabel Corthier/Caritas Belgium

Представител на „Каритас България“ ще вземе участие в среща на „Каритас” организации от цяла Европа, касаеща мигрантската криза. Срещата ще се проведе на 15. 01. 2016 г. в Белград, Сърбия.

По време на събитието, участниците ще представят своя опит, трудностите, с които се сблъскват в работата с мигрантите в своите държави и начините, по които те могат да бъдат разрешени. Ще бъдат начертани и националните стратегии и инициативи за справяне с бежанската криза. Предвижда се и представяне на програмните дейности на всяка една „Каритас” организация за следващите шест месеца, както и определяне на необходимите ресурси за справяне с кризата. Ще се обсъдят и възможните начини за сътрудничество и взаимопомощ между „Каритас” организациите на регионално ниво.