Международен форум: „Интеграцията – реалност и възможности“

Фотография: „Каритас България“

„Каритас България“ организира международна кръгла маса с акцент върху механизмите за успешна интеграция на хората, търсещи или получили международна закрила в България. Събитието се проведе на 11 септември 2017 г. в София и събра на едно място представители на неправителствения сектор и на държавни институции.

Форумът бе открит от епископ Петко Христов, президент на „Каритас България“, който представи позицията на Католическата църква по отношение на бежанците. „Да отворим сърцата си към останалите без родина и дом и да подадем ръка във време, в което най-важното е да докажем, че любовта към ближния е по-мъдра от омразата и войната“ – сподели епископ Христов и призова да бъде търсена еднаквостта в различията.

Генералният секретар на „Каритас България“, г-н Емануил Паташев, на свой ред, постави акцент върху това, че като организация на Католическата църква, „Каритас“ полага грижи за бедните и уязвимите, сред които са и бежанците – хиляди сираци, вдовици, възрастни хора, млади семейства, поели на рисковано пътуване към Стария континент, с надеждата да положат основите на своя нов живот.

След като бе очертана хуманната гледна точка към бежанците, бяха представени и дейностите на „Каритас“ за интеграционна подкрепа, с акцент върху програмите на центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София“, както и интеграционната политика в България и ключовите послания и препоръки на „Каритас“, насочени към нейното подобряване.

С изказването си, генералният секретар на „Каритас Европа“ – г-н Хорхе Майер, насочи вниманието към миграцията в Европейския континент и изложи разбирането на „Каритас“ по темата. Представителят на „Католически служби за помощ“ – г-жа Карен Унгар, пък постави акцент върху Балканите и представи дейностите за интеграционна подкрепа в този регион.

След излагане на презентациите, беше проведена дискусия, в която бяха засегнати ключови въпроси, свързани с постигане на устойчивост на успешните интеграционни програми, както и за споделената отговорност и съвместните застъпнически дейности на всички, осъществяващи интеграционни дейности.

В събитието се включиха 45 души, сред които представители на „Католически служби за помощ“, „Каритас Европа“, „Каритас Германия“, Департамента за международно развитие на Великобритания, ВКБООН, Българския съвет за бежанци и мигранти, Българския хелзинкски комитет, Съвета на жените бежанки в България, както и представители на МВР, МТСП, МОН и на общините.

Международната кръглата маса на „Каритас“ беше първото публично събитие на тема „Интеграция на бежанци“ след приемането на новата Наредба през юли 2017 година и като такова, бе приветствано от присъстващите като необходимо и навременно.

Форумът бе организиран със съдействието на „Католически служби за помощ“ и Департамента за международно развитие на Великобритания.

Вижте галерия от снимки

„Интеграцията – реалност и възможности“

„Интеграцията – реалност и възможности“