MATILDE: Пощенски картички

Една от целите на инициативата „Оценка на въздействието на миграцията за подобряване на интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони (MATILDE)“ е да привлече интереса на гражданите към въздействието на миграцията върху местното развитие на селските и планинските региони.

Ето защо, изработихме пощенски картички и ги преведохме на езиците на всеки партньор на инициативата: български, английски, финландски, немски, италиански, норвежки, испански, шведски и турски. Картичките могат да бъдат разгледани тук.

Пощенските картички съдържат любопитен въпросник. Използвайте QR кода на гърба на която и да е от картичките или попълнете въпросника тук, за да научите повече и да проверите знанията си за миграцията в селските и планинските региони на Европа.

Инициативата MATILDE се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.