Магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

Фотография: Ивелина Берова

Започна приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ в СУ „Св. Климент Охридски“. „Каритас София“ е партньор на единствената учебна програма в България, предлагаща специализирана подготовка в областта на социалната работа с хора, търсещи и получили международна закрила.

Основната цел на магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти” е подготовка на висококвалифицирани специалисти в различните сфери на социалната работа с хора, търсещи и получили международна закрила, като жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др. Документи се подават до 25.09.2019 г.

Подробна информация за магистърската програма и приема на документи може да видите тук.