Международна конференция: Миграция и развитие

Партньорите по инициативата „MATILDE“, сред които и „Каритас България“, организираха международната конференция „Миграция и развитие на селските и планинските региони“, която се проведе в 10 и 11 ноември 2022 г. в гр. Филах, Австрия. Събитието събра над 130 участници от 29 държави.

Целта на конференцията бе да представи основните резултати от изследванията на тригодишната инициатива „Оценка на въздействието на миграцията за подобряване на интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони (MATILDE)“ и да създаде пространство за диалог между изследователи, политици и представители на различни социални и икономически среди, за да се осигурят по-добри отговори на предизвикателствата, свързани с миграцията и интеграцията.

По време на сесията „Местни трансформации чрез миграция – акценти от избрани примери от MATILDE“, проф. Анна Кръстева, ръководител на българския екип на MATILDE, представи темата „Ретериториализацията и съживяването на отдалечени региони“, чрез интригуващите резултати и наблюдения от проведените в рамките на проекта изследванията в района на Хасково и Харманли, България.

Конференцията бе организирана в рамките на инициативата MATILDE, изпълнявана в сътрудничество с 10 университета, 6 НПО – сред които и „Каритас България“, 3 градски съвета, 3 изследователски центъра, 2 държавни агенции, 1 местна власт от 10 европейски държави. MATILDE се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.