„Каритас София“ стартира нова дейност в подкрепа на бежанци

„Каритас София“ стартира нова дейност в подкрепа на чужденци, задържани в Специалния дом за временно настаняване в Любимец. Дейността е продължение на „Бъдеще без граници“, инициатива, която сътрудниците на „Каритас“ осъществяват в дома за настаняване на чужденци в Бусманци, в партньорство с Министерството на вътрешните работи.

„Каритас София“ е първата неправителствена организация, която провежда неформални обучителни дейности и арт-занимания за всички възрастни и семейства, настанени в двата центъра за задържане.