2 години „Играем и учим“: инициатива на „Каритас“ в подкрепа на бежанци

„Каритас София“ ще отбележи 2-годишнината на дейността „Играем и учим“ с коктейл и изложба на детски рисунки и фотографии, представящи дейността. Събитието ще се проведе на 15 ноември 2018 г. в изложбената зала „Триъгълна кула на Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №16, гр. София.

„Играем и учим“ e дейност на „Каритас“ в подкрепа на деца, младежи и жени, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците. В рамките на дейността се реализират инициативи със занимателно-игрови характер, уроци по български език, наука, изкуства, спорт, както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.