Европа може и трябва да бъде по-солидарна с бежанците

Автор на рисунката:Соня, Афганистан
Автор на рисунката: Соня, Афганистан

По повод Световния ден на бежанеца „Каритас“ апелира за Европа, която предоставя справедлив и безопасен достъп до закрила на територията си и насърчава солидарността към бежанците и тяхното пълноценно социално включване. Като част от семейството на „Каритас Европа“, „Каритас България“ се присъединява към този призив.

На фона на нарастващ брой войни и конфликти по целия свят, броят на принудително избягалите от домовете си хора достига до нови върхове. През 2024 г., 120 милиона по цял свят са били принудително разселени, а по данни на Върховния комисариат на бежанците на ООН над 3 млн. души ще се нуждаят от презаселване през 2025 г., което е увеличение с 20% спрямо 2024 г.

Сега не е моментът, в който Европа да се затваря в себе си; вместо това, Европа трябва да покаже солидарност и да уважава задълженията си съгласно Конвенцията за бежанците от 1951 г. Европейските лидери трябва да се противопоставят на опитите да прехвърлят отговорностите си по предоставяне на убежище на страни извън ЕС и да спрат да сключват сделки с правителства, които не зачитат правата на човека и възпрепятстват новопристигащите на континента.

„Имаме нужда от уверена Европа, която позволява безопасен достъп до територия и защитава хората, търсещи убежище. Каритас ще продължи работата си по места, както и застъпничеството си, така че правото на убежище да бъде зачитано и бежанците да бъдат добре дошли в Европа и да им бъде дадена възможност да участват и допринасят към нашите общности“(Мария Нейман, Генерален секретар на „Каритас Европа“)

„Каритас“ остава загрижена, че новият Пакт за миграцията и убежището на ЕС ще ограничи достъпа до защита на нуждаещите се. Няколко разпоредби ще възпрепятстват достъпа до територията на ЕС или ще задържат хората в пренаселени центрове по границите на Съюза, застрашавайки достъпа им до права, докато заявленията им за закрила са в процес на обработка и одобрение.

Докато държавите-членки на ЕС се подготвят за прилагането на Пакта за миграция и убежище, ние ги призоваваме да предотвратят задържането по границите и да осигуряват ефикасни и достойни процедури и условия.

В допълнение, прилагането на новата Рамка по презаселването на ЕС, съгласно Пакта, трябва да гарантира, че повече хора ще имат достъп до безопасни коридори и дългосрочни решения. Разширяването на възможностите за предоставяне на достойни процедури за презаселване, издаване на хуманитарни визи и събиране на семейството трябва да бъдат част от решението, в допълнение към правото на териториално убежище.

Новият Европейски парламент може да демонстрира глобално лидерство в насърчаването на по-приемаща Европа, която уважава правата на човека. Вместо да стигматизира бежанците, Европа трябва да покаже солидарността си към тях, в т.ч. и към държавите извън ЕС, които осигуряват убежище на бежанци. Една по-приемаща Европа също така би означавала, че бежанците разполагат с възможности за принос и развитие в общностите, които ги приемат.