„Еднакви в различието“ – за интеграцията като реалност и възможности

Излезе от печат новото издание на „Каритас България“, посветено на интеграцията на бежанците – „Еднакви в различието“. Изданието представя основна информация, която да послужи за ориентир в темата за интеграцията по отношение на политика, права и задължения, достъп до образователни, здравни и социални услуги, жилищно настаняване, пазар на труда, обучение по български език. Поставен е акцент и върху трудностите и предизвикателствата в интеграционния процес, като са представени препоръки и предложения на „Каритас“ за действия, които да бъдат предпоставка за една успешна интеграция.

Паралелно с изданието, „Каритас България“ създаде и полиезична уеб платформа (www.welcome.caritas.bg), предоставяща информация на български, английски, фарси, дари и арабски език. Целта на уеб платформата е да помогне на бежанците с важна за тях информация, свързана с основни права и задължения, както и да съдейства за промяната на негативните обществени нагласи, като покаже човешкия облик на хората, бягащи от войната и търсещи място, където да започнат да градят живота си отначало. Качени са и издания и учебни помагала, изготвени от „Каритас“ в полза на бежанците.