Представители на „Каритас“ и на Католически служби за помощ обсъдиха добри практики за подкрепа на бежанците от Украйна

От началото на войната в Украйна, мрежата на „Каритас“ в България оказва комплексна подкрепа на жените, децата и възрастните хора от Украйна, потърсили подслон в България. Оказаната подкрепа се осъществява със съдействието на Католически служби за помощ.

На 6 октомври 2022 г. в гр. София се състоя партньорска работна среща на представители на двете организации, по време на която участниците обсъдиха предизвикателствата и добрите практики от дейностите, които „Каритас“ осъществява, за да помогне на хората, бягащи от войната.

Бяха откроени актуалните нужди на бежанците и начините, чрез които да се окаже дългосрочна подкрепа и през следващата година, така че засегнатите от войната, останали без близки и дом, да усетят спокойствието и сигурността, от която се нуждаят, за да продължат живота си достойно.