Президентът на „Каритас България“ и представителят на ВКБООН в България обсъдиха съвместни дейности за подкрепа на бежанците

Президентът на „Каритас България“ – мос. Румен Станев, и представителят на ВКБООН в България – г-жа Седа Кузуджу, обсъдиха съвместни дейности за подкрепа на бежанците и хората, търсещи закрила в България. Това стана по време на работна среща, която се проведе на 17 януари 2023 г. в гр. София.

На срещата бяха обсъдени ключови акценти по обща инициатива на „Каритас България“ и ВКБООН, имаща за цел да насърчи устойчивия поминък и социално-икономическата интеграция на бежанците и хората, търсещи закрила в България, чрез съдействие за осигуряване на достойни възможности за заетост, достъп до професионално обучение и образование, курсове по български език, менторство, партньорска подкрепа и придружаване.