Трудова борса: възможности и предизвикателства при наемане на бежанци

Над 24 компании и близо 50 бежанци от Украйна и от други страни на произход ще вземат участие в трудовата борса, организирана от „Каритас София“.

Събитието ще се проведе в София на 27 март 2024 г. в ресторант „Арбат“, намиращ се на адрес: бул. „Цар Освободител“ 10, с начален час: 15:00 ч.

Целта на форума е да предостави детайлна информация за предизвикателствата и добрите практики при наемането на бежанци, като същевременно осигури възможност за директна среща и разговор между работодателите и потенциалните служители.

В борсата ще се включат над 24 компании от сферата на услугите: хотели, ресторанти, заведения, груминг услуги, също така строителни фирми, мед. клиника и др.  

От страна на хората, търсещи работа, е заявен интерес от около 30 човека от Украйна, 10-15  арабоговорящи и няколко от Афганистан и Иран.

Ключови теми, които ще бъдат обсъдени:

  • Правата на труд на бежанците
  • Полезни съвети за наемане и осигуряване на дългосрочна заетост
  • Добри практики и успешни случаи от работодатели с опит в тази област
  • Събитието предлага възможност за превод, за да се улесни комуникацията между всички участници, като се насърчи споделянето на нужди, очаквания и предложения.

Събитието е част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ организациите в България, в партньорство с ВКБООН.