Предприемаческа програма на „Каритас“

Шест бежанци от Украйна завършиха третото издание на Предприемаческата програма на „Каритас Витания“ за стартиране на собствен бизнес в България.

Програмата по предприемачество на “Каритас” цели систематизирано и обобщено да представи най-важната информация за започване на собствен бизнес, да се отбележат различията между отварянето на фирма в двете държави, да предостави личен контакт с експерти, които да разяснят как преминава процесът по отваряне на фирма в България.

Тя обхвана 10 модула, обобщени в 15 срещи, по време на които бяха обсъдени теми, като: същност на предприемачеството, регистрация на фирма в България, финансиране, инвеститори и дялове, екип, мотивация и печалби, конкуренция, етично бизнес поведение, маркетинг, развитие, социална отговорност на предприемача, държавна рамка и институционална подкрепа за насърчаване и развитие на малкия и средния бизнес в България, представяне на бизнеса пред общността.

Предприемаческата програма на „Каритас“ е част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ организациите в България, в партньорство с ВКБООН.