Разработените от „Каритас“ програми за обучение по български език за бежанци, са утвърдени от МОН

Фотография: Ивелина Берова

Разработените в рамките на дейността „Достъп“ на „Каритас България“ програми за обучение по български език за деца и възрастни, търсещи и получили международна закрила, са утвърдени от Министерството на образованието и науката. По тях ще се провежда допълнителното обучение на децата бежанци по български език в училище, както и курсовете по български език за възрастните бежанци.

Практиката и натрупаният опит на колегите от „Каритас София“ в провеждането на курсове по български език за хора, търсещи и получили международна закрила допринесоха за усъвършенстването на програмата за възрастни, чрез предложенията за подобрения на предварително внесения проект на документа.

Надяваме се, утвърдените програми да дадат възможност на „Каритас“ да издава официално признати лицензи за завършен курс по български език и това да помогне на хората, търсещи и получили международна закрила да си намерят по-лесно и по-добра работа.

Новоутвърдените програми ще бъдат въведени в практиката и от ДАБ при МС, която има намерение да възобнови своите курсове по български език. На базата на програмата по български език за деца бежанци ще започне допълнителното обучение по български език за децата в училище, като ще бъде подготвен и специален учебник за това.

Утвърдените програми за обучение по български език могат да бъдат видени на сайта на МОН.