Темата за миграцията събра представители на „Каритас“ в Брюксел

Представители на „Каритас“ организации от Европа, сред които и на „Каритас България“, проведоха работна среща по темата „Миграция, взаимодействие, развитие“. Срещата се проведе в Брюксел, в дните 23-26.01.2018 г.

Участниците обсъдиха стартирането на нова съвместна дейност „Миграция, взаимодействие, развитие“, поставяща акцент върху причините за миграцията, взаимодействието с приемащите общности и приноса на мигрантите. Бяха дискутирани ключови въпроси по заложените цели, предстоящите инициативи и въпроси, свързани с администрирането на съвместната дейност.

Сред присъстващите на четиридневната среща в Брюксел бяха сътрудници на „Каритас“ от България, Италия, Германия, Австрия, Белгия, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Швеция и Чехия.