„Каритас“ организира кръгла маса на тема „Интеграцията – реалност и възможности“

Фотография: Ивелина Берова

„Каритас“ организира международна кръгла маса на тема „Интеграцията – реалност и възможности“, която ще се проведе на 11 септември 2017 г. в София. Сред участниците ще бъдат представители на „Католически служби за помощ“, „Каритас Европа“, „Каритас Германия“, Департамента за международно развитие на Великобритания, ВКБООН, Българския съвет за бежанци и мигранти, Българския хелзинкски комитет и други неправителствени организации, както и представители на местната власт и институции.

По време на срещата ще бъде представен опитът на „Каритас“ в осигуряването на комплексна подкрепа за успешна интеграция на хората, получили международна закрила, изявили желание и полагащи усилия трайно да се установят в България. Ще бъдат споделени добри практики и предизвикателства пред успешната интеграция, както и възможностите за споделена отговорност и партньорство в улесняването на процеса на интеграция в България.

Форумът се организира със съдействието на „Католически служби за помощ“ и Департамента за международно развитие на Великобритания.