„Каритас“ стартира нова поредица занимания за деца от Украйна

„Каритас Русе“ стартира нова поредица занимания за деца на бежанци от войната в Украйна, като част от дейностите си за подкрепа на общността, установена в региона на Северна България.

Общо 25 деца на възраст от 5 до 15 години са разпределени в две групи, съобразени с необходимостта родителите им да получат свободно време, което да използват, за да подобрят познанията си по български език или да си намерят работа, така че да осигурят устойчив поминък на семействата си. През това време децата развиват въображението си, спортуват и играят в защитена среда.

Оказаната подкрепа се осъществява с финансовото съдействие на „Католически служби за помощ“.