Компютърни занимания за деца и младежи бежанци

Фотография: “Каритас София”

„Каритас София“ въведе нови учебни занимания за децата и младежите в регистрационно-приемателния център в Харманли. Наред с другите образователни дейности, сътрудниците на „Каритас“ ще помагат на децата и младежите да усвояват и компютърни умения.

Инициативата се осъществява в партньорство с Международната организация по миграция, която предоставя компютърната си зала, и с „Уча.се“, които предоставят безплатен достъп до създадената от тях платформа за интерактивни упражнения по български език и голямо разнообразие от други уроци.