„Каритас“ помага на 1206 бежанци от Украйна

Мрежата на „Каритас“ в България подкрепя средномесечно 1206 бежанци от Украйна, потърсили подслон в България. Хората, на които помагаме, са преобладаващожени, майки с деца, възрастни (65+), хора с увреждания и многодетни семейства.

Съдействаме на хората, бягащи от войната, средно-месечно с около 2500 услуги, свързани с основните ни компоненти за подкрепа, които са: предоставяне на хуманитарна помощ, съдействие за настаняване, бучение по български език, извънкласни занимания с деца, специализирани консултации за достъп до здравни грижи, намиране на работа, записване на деца в детска градина и в училище и друг тип услуги, подпомагащи интеграцията им в България. Всичко това става след консултации със сътрудници на „Каритас“, при строго определени критерии.

Бежанците от Украйна получават комплексна подкрепа в Хуманитарно-консултативните центрове на „Каритас“ в Русе, Пловдив, Бургас, София и Варна.

Оказаната подкрепа се осъществява със съдействието на Католически служби за помощ.