Украински бежанци взеха успешно изпитите си по български език за медицина

Две от украинските бежанки, на които благотворителна католическа организация „Каритас Витания“ помага, преминаха успешно изпити за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденци за упражняване на медицинска професия в България по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. Така те официално придобиха трудова правоспособност и могат да практикуват медицинската професия в страната ни.

Това стана възможно благодарение на специализирания курс по български език на „Каритас Витания“, който Мария и Юлия преминаха.

Обучението се провежда ежеседмично в кариерния център на „Каритас“ в гр. Пловдив, като подготовката за изпитите на останалите курсисти продължава. Преподавател е Димитрия Желязкова – асоцииран професор в Академия по мениджмънт в Астана, преподавател по български език на студенти чужденци в МУ – Пловдив, автор на статии и разработки по методика на преподаване.

В курса на „Каритас Витания“ се работи целенасочено с примерни тестови варианти и специализирана лексика по модела на ЦОПУО (Център за оценяване в предучилищното и училищното образование) – гр. София.

Програмата за обучение на бежанци по български език е част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ организациите в България, в партньорство с ВКБООН.