Над 500 бежанци и хора, потърсили международна закрила ще получат комплексна подкрепа, улесняваща интеграцията им в българското общество

„Каритас София”, в партньорство с Българския червен кръст, Съвета на жените бежанки в България и фондация „Център Надя”, стартира инициатива, подпомагаща процеса на първоначална интеграция на бежанци и хора, потърсили международна закрила в България. Инициативата включва комплексна подкрепа: социална медиация, образователни дейности, психологическа помощ и правно консултиране. Насочена е към граждани на трети страни, кандидатствали за една от формите на международна закрила у нас: статут на бежанец или субсидиарна закрила.

По-конкретно, комплексната подкрепа включва: курсове по български език – начално ниво, с основна цел изграждане на комуникативни умения, позволяващи справянето в ежедневни битови ситуации; предоставяне на психологическа помощ и емоционална подкрепа;социална медиация и консултиране, с цел оказване на практическа помощ за реализиране на права и задължения, улесняване на достъпа до социални, здравни и друг вид услуги;юридически консултации – запознаване с правата и задълженията по време на процедурата за предоставяне на статут.

Благодарение съвместната инициатива на четирите организации, над 500 души, настанени в Регистрационно-приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците в София, Харманли и с. Баня, както и живеещи на външни адреси в София, ще получат комплексната подкрепа, чрез която по-лесно ще могат да се адаптират в българското общество, а с това – и да си дадат нов шанс за живот, необременен от страха на военните конфликти.