Балканският маршрут на мигрантите и реакцията на организациите на „Каритас”

Представител на „Каритас България“ взе участие в среща на „Каритас” организации от цяла Европа на тема „Балканският маршрут на мигрантите и реакцията на организациите на „Каритас”. Срещата се проведе през януари месец в Белград, Сърбия, и бе организирана от „Каритас Европа” и „Каритас Интернационалис”.

Представителите на „Каритас” споделиха своя опит, трудностите, с които се сблъскват в работата с мигрантите в своите държави и начините, по които те могат да бъдат разрешени. Бяха начертани националните стратегии и инициативи за справяне с бежанската криза, както и бяха разиграни няколко различни сценария за това какво и как отделните организации на „Каритас“ биха могли да направят при различни ситуации с развитие на мигрантската криза. Обсъдения бяха и възможните начини за сътрудничество и взаимопомощ между „Каритас” организациите на регионално ниво.