„Каритас” стартира пилотна програма за жилищно настаняване

Фотография: архив, “Каритас София”

Центърът за мобилна и стационарна грижа към „Каритас София” в гр. Бургас стартира пилотна програма за жилищно настаняване. Първите стъпки по нея бяха направени през 2017 г.

Програмата поставя акцент върху дълготрайната устойчивост за справяне с проблемите на бездомните хора и извеждането им от уязвима позиция; намиране на последващо самостоятелно жилище, което гарантира дълготрайно намаляване на уязвимостта, намаляване на бедността и ресоциализиране.

По програмата през 2017 г. бяха настанени  трима  бездомни хора, с които екипът на „Каритас“ е работил по предварително изготвен индивидуален план. Двама от тях започнаха работа и загърбиха живота на улицата, убедени, че този път ще се справят с предизвикателствата и ще водят достоен живот.