„Каритас“ и партньори осигуряват храна на над 50 бездомни хора

Над 50 бездомни хора от Бургас получават храна два пъти седмично благодарение на партньорството на „Каритас Бургас“ с местна пекарна. Осъщественото партньорство допълва програмата, чрез която „Каритас“ осигурява топъл обяд на бездомните хора от града.

Освен храна, Центърът за мобилна и стационарна грижа към „Каритас Бургас” предоставя възможност за битово-хигиенно обгрижване, лекарства от първа необходимост и хигиенни консумативи, съдействие за издаване на документи, насочване и посредничество пред различни институции, консултиране и съдействие при търсене на работа, посредничество с близки и роднини, програма за жилищно настаняване.