Заседание на Управителния съвет на „Каритас България“

На 5 март 2021 г. в гр. София се проведе заседание на управителния съвет на „Каритас България“. Сред присъстващите бяха президентът на федерацията – монс. Румен Станев, членовете на УС – монс. Страхил Каваленов, о. Михал Шлахцяк, и генералният секретар на „Каритас България“ – г-н Емануил Паташев.

По време на срещата бяха обсъдени ключови за федерацията теми, като последващи стъпки за въвеждане на Стандартите за управление на световното семейство на „Каритас“ организациите – „Каритас Интернационалис“, приемане на Политиката за закрила от организациите членки, План на дейностите за изпълнение на Стратегическата рамка – 2021 – 2025 г. Бе насрочена и дата за провеждане на 40-тата Национална конференция на „Каритас България“.