„Съдърланд България“ дари ваучери за храна в подкрепа на нуждаещи се хора

„Съдърланд България“ дари на „Каритас“ ваучери за храна на обща стойност 10 000 лв. С дарените ваучери бяха подкрепени и предстои да бъдат подкрепени общо 562 хора в уязвима ситуация и 14 многодетни семейства от 14 населени места в България. Сред подкрепените хора има възрастни самотни и болни хора, жени в неравностойно положение, бездомни хора, самотни родители, социално слаби хора, безработни хора, хора с увреждания, деца в риск.

С част от ваучерите бяха закупени хранителни продукти и санитарно-хигиенни материали и бе помогнато на 289 уязвими хора и 4 многодетни семейства от София, Пловдив, Покрован и Куклен. Пакети с хранителни продукти ще бъдат раздадени на още 175 хора в уязвима ситуация и 5 многодетни семейства от Раковски, Белозем, София, Ямбол, Веселиново и Бургас. Част от ваучерите бяха раздадени на 98 хора в уязвима ситуация и 5 многодетни семейства от Русе, Малчика, Свищов, Белене и Ореш.

Благодарим на служителите на „Съдърланд България“, които отвориха сърцата си за тези нуждаещи се хора и им доставиха радост, показвайки им, че не са сами в тежкото положение, в което се намират.