Училище на „Каритас“: базисно обучение в Раковски

Фотография: “Каритас Витания”

В рамките на Училище на „Каритас“, на 19 декември в гр. Раковски се проведе базисно обучение за 12 нови сътрудници на „Каритас Витания“ “ и „Каритас България“.

По време на обучението отец Румен Станев – председател на Управителния съвет на „Каритас Витания“, и г-н Емануил Паташев – генерален секретар на „Каритас България“, запознаха участниците с базисни теми, свързани със същността и мисията на „Каритас“ като благотворителна организация на Католическата църква.

Сред обсъдените теми бяха: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”, „Актуални дейности на местно, регионално, национално и международно ниво”.

Училище на „Каритас е своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.