Училище на „Каритас“

фотография: Дамян Думанов

Над 30 сътрудници на „Каритас София“ взеха участие в обучение на Училище на „Каритас“. Инициативата се проведе в дните 15-16 ноември 2018 г. в гр. София, с лектори г-н Богдан Паташев – богослов и сътрудник на Епископската конференция на Католическата църква в България, и г-н Емануил Паташев – представител на „Каритас България“.

По време на обучението участниците се запознаха с базисни теми, като: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Структура на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”, „Минимални стандарти“, „Актуални дейности на местно, регионално, национално и международно ниво”.

Училище на „Каритас“ е своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.