Училище на „Каритас“: въвеждащо обучение в гр. Белене

На 17 септември 2021 г. в гр. Белене ще се проведе въвеждащо обучение за сътрудници на „Каритас“. Обучението, част от Училище на „Каритас“, ще бъде с лектори отец Паоло Кортези – енорист и ректор на светилище „Блажен Евгений Босилков“, и г-н Емануил Паташев – генерален секретар на „Каритас България“.

Сред участниците ще бъдат служители и доброволци на „Каритас Русе“ от центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни хора с увреждания „Св. Винкентий“ – гр. Белене, центъра за обществена подкрепа в гр. Белене, центровете за Домашни грижи в гр. Белене и в с. Бърдарски геран (област Враца), както и сътрудници от енорийскиите организации „Каритас Белене“ и „Каритас Бърдарски геран“.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с базисни теми, свързани със социалното учение на Католическата църква, социално-педагогическа роля на „Каритас”, животът в енорията и ролята на „Каритас“, мисия, ценности и принципи на „Каритас“, структура и дейности, минимални стандарти за развитие и под.

Училище на „Каритас“  е своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.