Целите за устойчиво развитие на ООН – основа за изработването на Национална програма „България 2030“

Фотография: БПМР

Представители на „Каритас България“ взеха участие в кръгла маса, посветена на темата за изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН и подготовката на националния стратегически документ за развитие на България до 2030 г. Събитието се проведе на 20 февруари 2019 г. в гр. София и събра на едно място представители на държавните институции, неправителствения сектор, бизнес организациите и научните кръгове.

По време на срещата бяха представени и дискутирани трите стълба на Програма 2030 на ООН – икономически, социален и екологичен, бяха отбелязани и успехите и неуспехите на Националната програма за развитие „България 2020“.

Фотография: БПМР

По-детайлно бяха разгледани шест от целите от Програма 2030 на ООН: цел 4 – Качествено образование; цел 8 – Икономически растеж и достоен труд за всички; цел 10 – Намаляване на неравнопоставеността в и между страните; цел 13 – Борба с климатичните промени;  цел 16 и цел 17 – Глобално партньорство за устойчиво развитие.

Това са и целите, по които държавите ще докладват по време на форума на Комисията на ООН по устойчиво развитие – най-голямата функционална комисия на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС), който ще се проведе през лятото на 2019 г.

В края на срещата участниците изведоха и препоръки кои от целите и под-целите на Програма 2030 на ООН трябва да бъдат адаптирани към националния контекст и интегрирани в новата Програма за развитие: „България 2030“.

Организатор на събитието бе Българската платформа за международно развитие.