„Каритас България“ обявява свободна позиция за технически асистент

„Каритас България“ обявява свободна позиция за технически асистент.


 Отговорности и задължения

 • Изготвяне, обработка, поддържане, документиране и архивиране на кореспонденцията и друг тип документи на „Каритас България“ в съответствие с установения ред на организацията;
 • Превод, управление и обработка на административни документи по проектни дейности (времеви таблици, списъци с контакти, командировъчни, пътни листове, фактури и под.);
 • Изготвяне на справки и отчети;
 • Организиране на физически и онлайн работни срещи и обучения, в т.ч. и извършване на логистични и комуникационни дейности по планирането им и водене на протокол;
 • Организиране на снабдяването на офиса с офис консумативи;
 • Спазва всички организационни политики, процедури и стандарти на „Каритас България“, в т.ч. Етичен кодекс, Кодекс за поведение на персонала и Политика за закрила на деца и уязвими възрастни, при изпълнение на дейностите.


Изисквания към кандидата

 • Средно или висше образование. Завършени курсове по администрация ще бъдат плюс;
 • Отлични компютърни умения и работа с MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint), Google таблици, Google drive, Adobe Acrobat и системи за управление на информация;
 • Добри умения за писане на текстове и текстообработка, въвеждане на данни в онлайн административни бази и формуляри;
 • Добри умения за водене на кореспонденция;
 • Добри умения за работа с различен вид офис оборудване;
 • Отлични умения за наблюдение, активно слушане и анализ със способност за вземане на разумна преценка;
 • Добри комуникационни умения и способност за сътрудничество с местни партньори и членове на общността;
 • Добри организационни умения и умения за работа в екип;
 • Отлична езикова култура и познания по български език;
 • Владеене на английски език;
 • Внимание към детайлите, точност и навременност при изпълнение на възложените отговорности.
 • Опит в работа в офис на административна позиция ще бъде плюс.


Работни условия

 • Работно място: офис на „Каритас България“ – София 1504, ул. „Оборище“ № 9.
 • Работно време: 8-часов работен ден.

Възнаграждение

1000 лв. – 1500 лв.


Ако проявявате интерес към позицията:


В срок до 15.07.2022 г. изпратете на имейл: HR@caritas.bg следните документи:

 • Диплома за завършено средно и/или висше образование. Професионална диплома/сертификат или завършени курсове по администрация ще бъдат плюс.
 • CV в европейски формат (EUROPASS) – моля, опишете подробно уменията, които имате и предишния си професионален опит;
 • Мотивационно писмо (в свободна форма).

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените ще бъдат поканени на интервю.