Бедността е посегателство над човешкото достойнство

Отваряйки темата за бедността, на днешния 17 октомври – Международния ден за изкореняване на бедността, ще говорим преди всичко за Човека, с неговото изначално достойнство, дадено от Бога, и важно място в обществото, независимо от социалния му статус.

Изключително тревожно е, че има големи групи от страдащи хора, които живеят на ръба на оцеляването, трайно попаднали в капана на бедността. Освен че нямат средства, бедните хора нямат и много други значими за човека неща – работа, дом, здраве, семейство, социален живот.

За да прекратим тази несправедливост, е необходимо да прилагаме адекватни грижи и подкрепа за изпадналите в нужда. Защото вярваме, че на децата, жените и мъжете, възрастните и болните, живеещите в страдание и бедност, трябва да се протегне ръка, така че да усетят спокойствието, сигурността и вярата, от които се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

Цялото становище на „Каритас България“ по повод Международния ден за изкореняване на бедността може да бъде прочетено тук.