„Каритас София“ беше домакин на ежегодната среща на „Каритас Австрия“ със страните от Източна Европа

„Каритас София“ бе домакин на ежегодната среща, организирана от „Каритас Австрия“ по повод реализиране на дарителски инициативи в подкрепа на хората в нужда от региона на Източна Европа. Всяка година се организира посещение в една от държавите от региона, в което участват и журналисти, с цел отразяване на живота и конкретните нужди на уязвимите групи от хора. Тази година държавата за посещение бе България.

Визитата на представителите на „Каритас Австрия”, сред които и президентът на организацията, продължи в рамките на три дни, между 26 и 28 януари 2016 г. Специален гост беше генералният секретар на „Каритас България“, който представи резултатите от изследването „Бедността сред нас” – издание на федерацията, описващо ситуацията на бедност в България с акцент върху най-уязвимите групи от хора и излагащо предложения и препоръки за справяне с нея. Като домакин на визитата, изпълнителният директор на „Каритас София” представи дейностите, които организацията реализира в подкрепа на хора в нужда, сред които деца и семейства в риск, деца и младежи с увреждания, бежанци и мигранти, възрастни хора, жени в неравностойно положение, хора, зависими от психоактивни вещества.

По време на престоя си гостите посетиха дейностите на „Каритас София“ в Баня, Малко Търново и София, срещнаха се с хората, на които „Каритас“ оказва подкрепа, както и със служители и доброволци на организацията. Акцент бяха дейностите на „Каритас София” в подкрепа на бежанци и деца и семейства в риск.

Визитата приключи в Австрийското посолство, със среща с посланика на Австрия, на когото бе изказана благодарност за партньорството в негово лице, за съпричастността и дарителските инициативи в подкрепа на бедните и уязвими хора и символично му бе  подарен календар за 2016 г., представящ дейностите на „Каритас“ в България.