Участие в проектирането на социалното въздействие

Инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), в която участват „Каритас България“ и още 7 „Каритас“ организации, продължава с изпълнението на онлайн менторска програма за иновации „Подкрепа за устойчива икономика и развитие“. На 24 ноември 2020 г. се проведе вторият (от четирите) планирани уебинари на тема  „Участие в проектирането на социалното въздействие“.

Чрез двучасова лекция обучителят г-н Priel Korenfeld обясни как да се проектира нова социална стойност на работата на социалното предприятие. Той подчерта важността на темите за дизайнерското мислене и бизнес дизайна и как да уловим стойността чрез бизнес модели. Бяха представени практически примери. Подчертано беше, че участието на различни актьори и участието на общностите в съвместния дизайн на социалното въздействие е правило номер едно. Изключително важно е за всяко едно социално предприятие да се осигури предварително тестване на продуктите и тестване на бизнеса.

В уебинара взеха участие  33 участници от 9 държави. Събитието беше насочено към млади хора и организации, занимаващи се с младежта, желаещи да трансформират своите методи за социална намеса с цел подобряване на управлението на ресурсите по устойчив и иновативен начин.

В края на тази поредица от уебинари, участниците ще получат мини наръчник с всички инструменти и теми, представени по време на менторската програма за иновации.

Инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”) е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас“ организации от 8 европейски страни: България, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Сърбия.