Лицензиране на социалните услуги

През месец март „Каритас България“ стартира процес за лицензиране на предоставяните от „Каритас“ социални услуги съобразно изискванията на новия Закон за социалните услуги. Бяха проведени редица онлайн работни срещи с изпълнителните директори и ръководителите на социални услуги на трите организации членки на „Каритас България“.

Предстоят нови разговори и срещи, по време на които ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с подготвянето на документалната част за лицензиране на услугите.