SAAM – Социални иновации в Европа

Представители на „Каритас България“ взеха участие в международна конференция на тема „Социални иновации в Европа“. Събитието, организирано от „Каритас Италия“, се проведе на 27 февруари 2019 г. в Рим.

По време на срещата, генералният секретар на „Каритас България“ – г-н Емануил Паташев, раздаде брошури и представи инициативата „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора (SAAM), която „Каритас България“ осъществява заедно с още 9 български и международни партньори – представители на неправителствения сектор, научните и технологични среди.

SAAM има за цел да подпомогне удължаването на активния и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, както и да се подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях (семейство, познати, доставчици на социални и здравни услуги).

Сред присъстващите на международната конференция бяха представители на неправителствени организации от България, Испания, Италия, Франция, Австрия, Гърция, Сърбия, Косово, Албания, Черна гора, Северна Македония, Каритас Босна и Херцеговина. Всички те споделиха и обмениха опит, идеи и предизвикателства, свързани с бъдещи дейности в областта на социалните иновации.