Социална икономика: Европейски перспективи за развитие на контексти и общности“

Сътрудници от мрежата на „Каритас” в България ще вземат участие в конференция на тема „Социална икономика: Европейски перспективи за развитие на контексти и общности“,  която ще се проведе в Прищина, Косово, в дните 22-23 юни 2016 г. Сред участниците ще бъдат над 40 представители от повече от 12 организации на „Каритас“ от Европейския континент. Всички те ще споделят и обменят опит и идеи за социалното предприемачество и предизвикателствата, които стоят пред него. Сред обсъжданите теми ще бъдат: „Развитие на социалното предприятие“, „Правилата на социалната икономика и важността от законово регламентиране на социалното предприятие“, „Социални кооперативи: бизнес модел, международен аспект и добри практики“, „Социалното предприемачество в Югоизточна Европа“.

За една година „Каритас“ организации от Балканския регион са създали 26 социални предприятия, които подкрепят възрастни хора, хора с увреждания, деца в риск, самотни майки и други уязвими групи. По време на събитието представители на 7 от тези „Каритас“ организации ще споделят своя опит в създаването и развитието на социални предприятия, ще бъде направена оценка на изминатия едногодишен път, както и ще бъдат планирани последващи действия на европейско ниво.

„Каритас България“ ще се включи активно в бъдещи дейности, свързани с темата „Развитие на социално предприятие“. Сред плановете на федерацията са да организира форум в България за интересуващите се по темата, които да начертаят конкретни стъпки в тази посока, съобразени с българския контекст.