Представители на „Каритас България“ взеха участие в международен семинар на тема „Закрила“

Представители на „Каритас България“ взеха участие в международен семинар за разработване на процедури за разследване на чувствителни случаи по закрила. Събитието, организирано от Католически служби за помощ, се проведе в гр. Сараево (Босна и Херцеговина) в периода  5-7 септември 2023 г. Сред присъстващите бяха сътрудници на „Каритас“ и на други неправителствени организации от Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия, Полша, България и Украйна.  

Семинарът имаше за цел да повиши познанията на участниците за разработването на процедури за разследване на чувствителни сигнали, посредством прилагането на строг протокол за противодействие на тормоз, всяка форма на експлоатация или злоупотреба по осите „служител-бенефициер“ и „служител-служител“.

С участието си, представителите на „Каритас България“ затвърдиха ангажимента на организацията за покриването на минимални стандарти по отношение на превенцията, навременното разкриване и предоставянето на ефективен отговор на жалби, както и по отношение на усъвършенстването на свързаните с тях процедури, политики и механизми за вътрешно администриране и обработка в рамките на всички свои програми в подкрепа на уязвими хора.