Регионалната конференция на „Каритас Европа” ще събере над 300 сътрудници на „Каритас” от Европейския континент

Сътрудници от мрежата на „Каритас” в България ще вземат участие в Регионалната конференция на „Каритас Европа”, която ще се проведе в Лурд, в дните 23-26 май 2016 г.

Конференцията ще събере на едно място служители, доброволци на „Каритас” и бедни хора, живеещи „в периферията на света”. Всички те в продължение на три дни ще имат възможност да споделят и обменят опит, обсъждайки конкретни случаи на хора, живеещи в бедност, някои от които ще присъстват и сами ще разкажат проблемите, пред които ежедневно са изправени.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани по време на конференцията, са: „Бедността сред децата и семействата”, „Уязвимост и социално изключване”, „Миграция и убежище”.  Целта на събитието е на база споделения опит, да бъдат обсъдени нови възможности за обединени действия за намаляване на бедността и социалното изключване в Европа.

Очаква се в конференцията да вземат участие над 300 сътрудници на „Каритас” от Европейския континент.