Европа се нуждае от нов проект, поставящ в центъра солидарността, братството и достойнството на хората

Сътрудници от мрежата на „Каритас” в България взеха участие в Регионалната конференция на „Каритас Европа”, която се проведе в Лурд в дните 23-26 май 2016 г. На събитието присъстваха над 300 представители от 42 европейски „Каритас” организации, сред които имаше служители, доброволци на „Каритас” и бедни хора, живеещи „в периферията на света”. Всички те обсъждаха проблеми, свързани с бедността сред децата и семействата, социалното изключване, бежанската криза и социалната икономика.

Въпреки че идват от различни държави, участниците констатираха общи проблеми: нарастващата бедност, социалното неравенство, ксенофобията и крайния национализъм. Този факт, според тях, може да бъде разглеждан като възможност за обединяване на усилията в общи действия за изграждането на една нова Европа, в основата на която са залегнали принципите на солидарността, братството и достойнството на хората.

„Срещнах хора от други страни на Европа, с които имаме сходни преживявания. Днес, подобно на тях, доброто, което получих от „Каритас”, мога, на свой ред, да предам на другите. Днес, аз водя достоен живот и пълноценно участвам в обществото” – сподели Ценко, един от представителите на делегацията на „Каритас България” – бивш бездомен, днес социален работник в приюта за бездомни хора „Добрият Самарянин” към „Каритас Русе”.

Регионалната конференция бе своеобразен форум, на който хората, живеещи в бедност, доброволците и служителите на „Каритас” имаха възможност да споделят и обменят опит и да дадат предложения за разрешаване на конкретни ситуации, поставящи човека в уязвимо положение. „Беше прекрасно да видя стотици хора в Лурд, обединени чрез „Каритас” и нейната визия за единна Европа, която поставя акцент върху достойнството на отделния човек. Участието на всички, включително и на хората, живеещи в бедност, показва как хората в цяла Европа искат да работят заедно, за да разрешат общи проблеми и да възстановят солидарността в Европа”, заяви Бернар Тибо, вицепрезидент на „Каритас Европа”.

По време на конференцията бе обсъдена и приета и Стратегическата рамка на „Каритас Европа”, задаваща основните ценности и принципи, ключови за дейността на „Каритас” организациите от Европейския континент: Човекът – център на всяка социална политика; Солидарност, братство и безкористност; Мир и напредък; Религиозна свобода и културно разнообразие; Сътрудничество и субсидиарност; Професионализъм и посвещение; Опазване на околната среда.

На база взетите по време на Регионалната конференция решения за справяне с бедността, социалното изключване и бежанската криза, семейството на европейските „Каритас” организации излезе с общ апел към европейските лидери, призоваващ за повече солидарност между държавите и народите за постигане на общото благо; за гарантиране зачитането на социалните права, включително и правото да бъдеш защитен от изпадане в бедност и социално изключване; да обединят усилията си с гражданите, неправителствените организации и църквите за изграждането на нов проект за Европа, базиран на солидарността, братството и достойнството.

Апелът, както и изводите, до които достигнаха участниците в Регионалната конференция, бяха изложени на официална пресконференция, в която участие взеха президентът на „Каритас Европа”, генералният секретар на „Каритас България”, генералният секретар на „Каритас Интернационалис”, президентът на „Каритас Франция” и официалните представители на „Каритас Люксембург” и „Каритас Гърция”.