„Каритас“ координатори за реакция при кризисни ситуации се събраха на семинар във Варшава

Представител на „Каритас България“ взе участие в семинар посветен на реакцията при кризисни ситуации и предоставянето на хуманитарна подкрепа, който се състоя във Варшава, Полша, в дните дните 20-22 юни 2016 г. Семинарът бе организиран от „Каритас Европа“ и събра представители на „Каритас“ организации от Централна и Югоизточна Европа. Участниците имаха възможност да представят своя опит чрез конкретни примери, откроявайки предизвикателствата, пред които са били изправени и начините, чрез които са били преодолени.

Сред обсъжданите теми бяха: „Стратегия на „Каритас Интернационалис“ за реакция при кризисни ситуации“, „Механизми за финансиране“, „Комуникация преди и по време на кризисна ситуация“, „Оценка на нуждите“, „Отправяне на апел за подкрепа“. Акцент беше поставен върху подобряване на координацията между екипите за реакция при бедствени ситуации на „Каритас“ организациите от Европейския континент, както и между отделните структурни нива на конфедерацията: „Каритас Интернационалис“, „Каритас Европа“, национални „Каритас“ организации.