Приобщаващи пазари на труда – мит или реалност?

На 21.02.2022 г. „Каритас Европа“ ще проведе събитие за представяне на доклада „Каритас“ е загрижена“. Докладът поставя акцент върху приобщаващите пазари на труда в Европа и включва анализи на „Каритас Европа“ и членуващите в нея организации, сред които и „Каритас България“.

По време на събитието със свои изказвания по темата ще се включат еврокомисари и представители на организации членки на „Каритас Европа“, ще бъдат представени изводите и препоръките от доклада „Каритас“ е загрижена“ и ще бъде проведена панелна дискусия с политици и заинтересовани страни на ниво ЕС.

Анализът за България, изготвен от „Каритас България“ и включен в „Каритас“ е загрижена“, може да бъде прочетен тук.