Подкрепа за най-засегнатите от кризата Ковид-19

Фотография: “Каритас Русе”

821 нуждаещи се хора и 250 социално слаби семейства от 23 градове и села в България получиха подкрепа от „Каритас“.

Сътрудниците на „Каритас“ продължават да бъдат до уязвимите хора по време на пандемията, породена от Ковид-19. През декември 2020 г. те подкрепиха 816 нуждаещи се хора и 250 социално слаби семейства от 23 градове и села в България. Сред подкрепените хора бяха:

  • 174 бездомни хора, крайно бедни хора и зависими хора с увреждания от градовете Русе и София получаваха ежедневен топъл обяд.
  • 50 бездомни хора, настанени в центъра за временно настаняване на „Каритас“ в гр. Русе, получиха пакети с хигиенни материали.
  • 250 социално слаби семейства от градовете Белене, Свищов, Плевен и селата Бяла вода, Деков, Бърдарски геран, Малчика, Драгомирово, Гостиля и Асеново получиха пакети с хранителни продукти.
  • 195 крайно нуждаещи се хора от градовете София, Пловдив, Бургас, Малко Търново и село Покрован получиха пакети с хранителни продукти.
  • 402 бедни, болни и самотно живеещи възрастни хора, деца в риск, самотни родители, хора с увреждания и крайно нуждаещи се хора от градовете Раковски, Пловдив, Хисар и селата Белозем, Житница, Дуванлии и Калояново получиха пакети с хранителни продукти и пакети с хигиенни материали.

Тази подкрепа стана възможна благодарение на финансовото съдействие на Католически служби за помощ.