Темата за организационното развитие ще събере представители на „Каритас“ в Брюксел

Представители на „Каритас“ организации от Европа, сред които и на „Каритас България“, ще вземат участие в работна среща по темата „Солидарна система за организационно развитие на „Каритас“ (ССОРК). Срещата ще се проведе в дните 11-13 юни 2019 г. в Брюксел.

По време на събитието участниците ще обсъдят ключови въпроси, свързани със ССОРК – новия механизъм на „Каритас Европа“, целящ подпомагане на развитието на организациите членки. Ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани със Стандартите за управление на световното семейство на „Каритас“.