Над 30 служители на „Каритас“ от България и Хърватия ще вземат участие в обучение, свързано с пряката работа с уязвими хора

Над 30 социални сътрудници от мрежата на „Каритас“ в България и от „Каритас Хърватия“ ще вземат участие в базисно обучение на тема „Водене на случай и оказване на психо-социална подкрепа“.

Организираното от „Каритас България“ обучение, ще се проведе в гр. Велико Търново, в периода 11-15 март 2024 г.

Участниците ще имат възможността да преминат през два обучителни модула, свързани с пряката им работа с хора в уязвимо положение: „Управление на случай“ и „Първична психо-социална подкрепа при криза“.

По време на обучителните сесии ще бъдат разгледани въпроси като: стъпки в процеса на управление на случай, принципи на работа и поставяне на бенефициера в центъра, роли и отговорности на водещия случай, комуникация с бенефициера, психо-социална подкрепа при криза, принципи на извършване на психо-социалната подкрепа, бенефициери, които изискват специално внимание, грижа за себе си и за екипа в процеса на оказване на подкрепа.

Обучението ще подпомогне социалните сътрудници на „Каритас“ да продължат да оказват пълноценна подкрепа на уязвими хора, с които ежедневно се срещат в работата си.

Инициативата се осъществява със съдействието на Католически служби за помощ.