Намиране на нови пазари

Инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), в която участват „Каритас България“ и още 7 „Каритас“ организации, продължава с изпълнението на онлайн менторска програма за иновации „Подкрепа за устойчива икономика и развитие“. На 9 декември 2020 г. се проведе третият уебинар „Нови пазари“. Лектор беше г-жа Мария Рита Фиаско, основател на Gruppo Pragma, която говори за въздействието на Интернет за променящите се пазари, изтъквайки, че пазарите са разговори и че човешкият глас не може да бъде заменен от технологията. Уебинарът беше свързан и с това как пазарите са се развили с течение на времето, както и необходимостта от намиране и  предвиждане на нови нужди и нови пазари, както и за развитието на предложения за социална стойност за нови пазари и нови бенефициенти.

Определянето и проектирането на ефективна социална стойност означава да се осмисли връзката „защо го правим“, нуждите, проблемите и ползите за всички заинтересовани страни, така че да имаме ясна карта за връзките помежду им и за ангажираността им.

Беше отделен и специален фокус върху опита на икономиката, в която потреблението вече не е насочено предимно към материално благо, а по-скоро към определен вид преживявания. Беше отделено специално място на значението на обратната връзка, която получаваме от всички заинтересовани страни. Наблюдавайте, ориентирайте се, решавайте и действайте – познавайте мнението на хората, как тяхното отношение може да повлияе на това, което правите, познавайте техните потребности, трудности и ползи, които може да им донесе това, което правите – това са стъпките, които трябва да следваме в един непрекъснат процес. Това разбиране е част от новата перспектива за търсене, която включва на едно място икономиката и съпричастността. Необходимо е едно непрекъснато картографиране, проектиране на профил чрез анализи на съпричастност, както и поставяне на човека в центъра на мислите – това ще аргументира нашите ценности. Емпатията влияе върху хората.

Уебинарът беше посетен от 31 участници от 9 държави. Той беше насочен към социални предприемачи, млади хора и организации, занимаващи се с младежта, желаещи да трансформират своите методи за социална намеса с цел подобряване на управление на ресурси по устойчив и иновативен начин.

В края на тази поредица от уебинари участниците ще получат мини ръководство с всички инструменти и теми, представени по време на менторската програма за иновации.

Инициативата “Наемете себе си” („Employ Yourself“) е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас“ организации от 8 европейски страни: България, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Сърбия.